Årsmøte 28.jan

Horstad skule , tysdag 28. jan. kl. 20.00

Sjå saklista

Sak 1. Val av møteleiar

Sak 2. Val av referent

Sak 3. Val av to medlemer for å attestere møteboka

Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 5. Årsmelding for 2019

Sak 6. Rekneskap for 2019

Sak 7. Fastsetjing av medlemskontingent for 2020

Sak 8. Arbeidsprogram for 2020

 

Sak 9. Val.

Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2019: Leiar, Rigmor Bjørkedal, kasserar; Oddleiv Hjellum, studieleiar og nestleiar: Signe Eimhjellen Mehl, styremedlemer; Målfrid Marie Bruland og Anne-Helen Leknes, 1. varamedlem: Anita Skildheim. 2.varamedlem: Edith Falkenstein. Valnemnd; Sturle Willie Jacobsen, Kari Hammerseth og Asbjørg Løken. Interne revisorar: Irene Kjøsnes Bu og Kåre Lunde.

 

Desse er på val;

Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal.

2 styremedlemer for 2 år; Målfrid Marie Bruland, Anne-Helen Leknes.

2 varamedlemer for 1 år; Anita Skildheim og Edith Falkenstein

Val av to revisorar: Irene Kjøsnes Bu og Kåre Lunde

Utsending og vara til årsmøtet i Fylkeslaget og FolkOrg.

Valnemnd:

 

Medlemmar som har saker til årsmøtet kan sende desse til leiar innan 25. januar.

 

Rigmor Bjørkedal

-leiar-