1968 - 1974

06
07

1964 til 1974

Denne perioden er preget av:
Etablering Naustedalen Spellemannslag
Opplæring

Høsten 1968 kom Einar Eimhjellen tilbake til hjembygda etter om lag 10 års fravær.

08

Han gikk strak i gang med å få nytt liv i laget.  Gitaren hadde han nå overlatt til kona Marit og selv spilte han hardingfele.

09

På hans initiativ ble laget i desember 1968 om strukturert og utvidet til å gjelde et større geografisk område. Laget fikk navnet Naustedalen Spellemannslag», Det ble valgt styre og vedtatt lover og laget ble meldt inn i Landslaget for Spelemenn

10

Fra denne perioden kan nevnes

·       Spelemannsfesten i Fosshalla i april 1969. Denne festen var også en debut for det nyetablerte Indre Sunnfjord Spellemannslag. (Etablert i februar samme året)
·       1970. Spelemannsfest  der NRK (Rolf Myklebust) gjorde opptak.

11

·       I mars 1971 kom Sigbjørn Bernhoft-Osa og holdt undervisning i felespill. Det ble 8 dager med teknisk fintrimming.  Kurset ble avslutta med spelemannsfest i Fosshalla der Sigbjørn Bernhoft-Osa tok del.

12

Et lag som var så i vinden måtte ha antrekket i orden

13

og til Sunnfjord Ungdomslag sin stevne i Førde 1970 stilte laget opp med nytt antrekk: Grønne vester, hvit skjorte mørk bukse/skjørt eller bunad.

14 a Spelemannsfest 1970

1970. Spelemannsfest  der NRK (Rolf Myklebust) gjorde opptak.

 

Bli med til 3. ti-år