Styret 2011/2012

Leiar:
Rigmor Bjørkedal, Hornnes, 6800 FØRDE,
tlf 913 88 676 

Kasserar:
Oddleiv Hjellum, Kvernberget 6, 6800 FØRDE,
tlf 95217756

Studieleiar:
Signe E. Mehl, Pernillevegen 10, 6800 Førde,
tlf. 906 59 629

Styremedlem:
Målfrid Marie Bruland, Ekornvegen 3b, 6973 SANDE i Sunnfjord,
tlf 91790862

Styremedlem:
Ann Helen Leknes, Oliverlægda 14, 6800 FØRDE,
tlf 91596583

Musikalsk leiar møter på styremøter

Tradisjonslaget:
Einar Eimhjellen, Fimland, 6817 NAUSTDAL,
tlf 95203597
Toradergruppa:
Kjell Bjarte Vonen, Hukset, 6817 NAUSTDAL,
tlf 91686076