Jubileumsoga 50 år

Instedalens spelemannslag_cropped_683x207
Dette sogeskriftet om Naustedalen Spelemannslag er skrive av Arthur Søgnen, til 50-års jubileums-festen for laget, den 17. januar 2004. Fotoene er samla og lagt inn i teksten av Einar Eimhjellen.