Årsmøte 2013

Stad: Skulen på Horstad, 5. februar kl.19.00
Det vert toradarøving som vanleg etter møtet kl 20:00

Sak 1. Val av møteleiar

Sak 2. Val av referent

Sak 3. Val av to medlemer for å attestere møteboka

Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 5. Årsmelding for 2012 (klikk for å lese)

Sak 6. Rekneskap for 2012

Sak 7. Fastsetjing av medlemskontingent

Sak 8 Arbeidsprogram for 2013 (klikk for å lese)

Sak 9 Val. Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2012: Rigmor Bjørkedal, leiar Oddleiv Hjellum, kasserar. Signe Mehl, studieleiar. Målfrid Marie Bruland og Anne- Helen Leknes. Styremedlemer. 1. vara: Sigvor Mortensbakke. 2.vara: Solfrid Carlsen. Valnemnd; Marit Fimland og Magn Stuhaug. Interne revisorar: Per-Kristian Langlie og Irene Kjøsnes Bu.

Desse er på val; Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal. 2 styremedlemer for 2 år; Signe Mehl og Oddleiv Hjellum 2 vara for 1 år; Sigvor Mortensbakke og Solfrid Carlsen Val av to revisorar. Utsending og vara til årsmøtet i FolkOrg. Valnemnd til neste årsmøte.

Rigmor Bjørkedal -leiar