Årsmøte 2014

Stad: Skulen på Horstad, tysdag 4. februar kl.19.00

Årsmøte i Naustedalen Spelemannslag

Stad: Skulen på Horstad, tysdag 4. februar kl.19.00

 

Sak 1.

Val av møteleiar

 

Sak 2.

Val av referent

 

Sak 3.

Val av to medlemer for å attestere møteboka

 

Sak 4.

Godkjenning av innkalling og sakliste

 

Sak 5.

Årsmelding for 2013

 

Sak 6.

Rekneskap for 2013

 

Sak 7

Arbeidsprogram for 2014

 

Sak 9

Val.

Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2013: Rigmor Bjørkedal, leiar 

Oddleiv Hjellum, kasserar. Signe Mehl, studieleiar. Målfrid Marie Bruland og Anne- Helen Leknes, styremedlemer. 1. vara: Sigvor Mortensbakke. 2.vara: Anita Skildheim. Valnemnd; Marit Fimland og Magn Stuhaug. Interne revisorar: Per-Kristian Langlie og Irene Kjøsnes Bu.

 

Desse er på val;

Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal.

2 styremedlemer for 2 år; Målfrid Marie Bruland og Anne-Helen Leknes

2 vara for 1 år; Sigvor Mortensbakke og Anita Skildheim

Val av to revisorar.

Utsending og vara til årsmøtet i FolkOrg.

Valnemnd til neste årsmøte.

 

 

Medlemmar som har saker til årsmøtet må sende desse til leiar innan 1. februar.

 

Rigmor Bjørkedal

-leiar