Årsmøte 2021

Vi prøver igjen å gjennomføre årsmøte i Naustedalen spelemannslag. Det var først annonsert den 23.mars, men vi måtte utsette til smittesituasjonen vart betre. 

Stad: Horstad skule, Tid: mandag 7.juni kl 20:00

Sakliste:

1. Val av møteleiar
2. Val av referent
3. Val av to medlemmer for å attestere møteboka
4. Godkjenne innkalling og sakliste
5. Årsmelding for 2020
6. Rekneskap for 2020
7. Fastsetjing av medlemskontogent for 2021
8. Årsprogram for 2021
9. Val

Styret har vore samansett slik i 2020:
Leiar: Rigmor Bjørkedal, kasserar: Oddleiv Hjellum, nestleiar og studileiar: Signe Mehl,styremedlemmer: Målfrid Marie Bruland og Anne-Helen Leknes
1.varamedlem: Anita Skildheim, 2.varamedlem: Edith Falkenstein
Valnemnd: Rolf Stuhaug, Kari Hammarseth og Asbjørg Løken
Interne revisorar: Marit Berli og Jarle Lundekvam

Desse er på val:

Leiar for 1 år Rigmor Bjørkedal
2 styremedlemmer for 2 år: Signe Mehl og Oddleiv Hjellum
2 varamedlemmer for 1 år: Anita Skildheim og Edit Falkenstein
Val av 2 revisorar
Val av utsendingnog vara til årsmøtet i Folkorg og fylkeslaget
Valnemnd