Årsmøte 2023

Stad: Horstad skule, tysdag 7.mars. 2023 kl. 20.00.

Årsmøtet for Naustedalen Spelemannslag vert halde i Horstad skule tysdag 7.mars kl 20.00. Styret håper at mange medlemmer møter opp på Årsmøtet

Etter møtet har toradargruppa øving fram til vanleg avslutningstid.

Sakliste til Årsmøtet 2023

Sak 1. Val av møteleiar
Sak 2. Val av referent
Sak 3. Val av to medlemer til å attestere møteboka
Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 5. Årsmelding for 2022
Sak 6. Rekneskap for 2022
Sak 7. Fastsetjing av medlemskontingent for 2023
Sak 8. Arbeidsprogram for 2023                                                                                                                                                  Sak 9. Revisjon av Lover for Naustedalen Spelemannslag
Sak 10. Val
Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2022:
Leiar, Rigmor Bjørkedal, kasserar; Oddleiv Hjellum, studieleiar og nestleiar: Signe Eimhjellen Mehl, styremedlemer; Kirsten Johanne Friis og Anita Skildheim.
Vara: Anne Helen Leknes og Irene Kjøsnes Bu.
Valnemnd; Rolf Stuhaug 3.år, Edith Falkenstein 2.år. Hildegunn Brede Aven 1 år.              Interne revisorar: Marit Berli og Jarle Lundekvam.

Desse er på val:

Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal 

To styremedlemer for 2 år: Signe Eimhjellen Mehl og Oddleiv Hjellum

To varamedlemer for 1 år; Irene Kjøsnes Bu og Anne Helen Leknes

Interne revisorar:

Utsending og vara til årsmøtet i Fylkeslaget og FolkOrg:

Valnemnd: Rof Stuhaug er på val