Årsmøte 2024

Stad Horstad skule tysdag 12.mars kl 20:00

Årsmøtet vert halde på Hostad skule tysdag 12. mars kl 20, styret håpar at mange møter. 
Tradisjonslaget har øving frå kl 19.00
 

Sak 1. Val av møteleiar

Sak 2. Val av referent

Sak 3. Val av to medlemer til å attestere møteboka

Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 5. Årsmelding for 2023

Sak 6. Rekneskap for 2023

Sak 7. Fastsetjing av medlemskontingent for 2024

Sak 8. Arbeidsprogram for 2024

Sak 9. Val: 

Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2023: 

Leiar, Rigmor Bjørkedal, kasserar; Oddleiv Hjellum, studieleiar og nestleiar: Signe Eimhjellen Mehl, styremedlemer; Kirsten Johanne Friis og Anita Skildheim 
vara: Anne-Helen Leknes og Svein Heggebø 

Valnemnd; Edith Falkenstein og Hilde Gunn Brede Aven

Interne revisorar: Marit Berli og Jarle Lundekvam.

Desse er på val; 

Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal. 

2 styremedlemer for 2 år; Kirsten Friis og Anita Skildheim
2 varamedlemer for 1 år; Anne-Helen Leknes og Svein Heggebø
Revisorar: Marit Berli og Jarle Lundekvam
Utsending og vara til årsmøtet i Fylkeslaget og FolkOrg.