Årsmøte 9.feb 2016

Sakliste

Årsmøte i Naustedalen Spelemannslag 9. februar 2016

Stad: Kommunehuset i Naustdal, tysdag 9. februar kl. 20.00

Medlemmar som har saker til årsmøtet må sende desse til leiar innan 30. januar.

Sak 1.
Val av møteleiar

Sak 2.
Val av referent

Sak 3.
Val av to medlemer for å attestere møteboka

Sak 4.
Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 5.
Årsmelding for 2015

Sak 6.
Rekneskap for 2015

Sak 7.
Fastsetjing av medlemskontingent for 2016

Sak 8.
Arbeidsprogram for 2016

Sak 9.
Val.

Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2015: Leiar; Rigmor Bjørkedal, kasserar; Oddleiv Hjellum, studieleiar; Signe Eimhjellen Mehl, styremedlemer; Målfrid Marie Bruland og Anne- Helen Leknes, 1. varamedlem; Anita Skildheim. 2.varamedlem; Edith Falkenstein. Valnemnd; Sturle Willie Jacobsen og Marit Eimhjellen Interne revisorar; Per-Kristian Langlie og Irene Kjøsnes Bu.

Desse er på val;

Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal.
2 styremedlemer for 2 år; Målfrid Marie Bruland og Anne-Helen Leknes
2 varamedlemer for 1 år; Anita Skildheim og Edith Falkenstein
Val av to revisorar.
Utsending og vara til årsmøtet i Fylkeslaget og FolkOrg.
Valnemnd: Sturle Willie Jacobsen

 

Rigmor Bjørkedal

-leiar-