Årsmøte for 2021

Årsmøtet vert på Horstad skule tysdag 1.mars 2022  kl 20. Alle medlemmer er velkomne til å møte

Sak 1. Val av møteleiar
Sak 2. Val av referent
Sak 3. Val av to medlemer til å attestere møteboka
Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 5. Årsmelding for 2021
Sak 6. Rekneskap for 2021
Sak 7. Fastsetjing av medlemskontingent for 2022
Sak 8. Arbeidsprogram for 2022
Sak 9. Val:

Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2021:
Leiar, Rigmor Bjørkedal,
Kasserar; Oddleiv Hjellum,
studieleiar og nestleiar: Signe Eimhjellen Mehl,
styremedlemer; Målfrid Marie Bruland og Anne-Helen Leknes,
1. varamedlem: Anita Skildheim.
2.varamedlem: Stian Lykkebø.
Valnemnd; Asbjørg Løken 3. år, Rolf Stuhaug 2. år, Edith Falkenstein 1.år.
Interne revisorar: Marit Berli og Jarle Lundekvam.

Desse er på val;

Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal.
2 styremedlemer for 2 år; Målfrid Marie Bruland, Anne-Helen Leknes.
2 varamedlemer for 1 år; Anita Skildheim og Stian Lykkebø
Revisorar

Utsending og vara til årsmøtet i Fylkeslaget og FolkOrg.

Valnemnd: Asbjørg Løken har vore 3 år i valmenda og er på val