Årsmøte i Naustedalen Spelemannslag 27 januar 2015

Årsmøte på Skulen på Horstad, tysdag 27. januar kl. 20.00

Sakliste

Sak 1. Val av møteleiar

Sak 2. Val av referent

Sak 3. Val av to medlemer for å attestere møteboka

Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 5. Årsmelding for 2014

Sak 6. Rekneskap for 2014

Sak 7. Fastsetjing av medlemskontingent for 2015

Sak 8. Arbeidsprogram for 2015

Sak 9. Val.

Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2014:
Leiar, Rigmor Bjørkedal, kasserar; Oddleiv Hjellum, studieleiar: Signe Eimhjellen Mehl, styremedlemer; Målfrid Marie Bruland og Anne- Helen Leknes, 1. varamedlem: Anita Skildheim. 2.varamedlem: Edith Falkenstein. Valnemnd; Sturle Willie Jacobsen og Jorunn Frøyset Interne revisorar: Per-Kristian Langlie og Irene Kjøsnes Bu.

Desse er på val;
Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal.
2 styremedlemer for 2 år; kasserar; Oddleiv Hjellum og studieleiar Signe Eimhjellen Mehl
2 varamedlemer for 1 år; Anita Skildheim og Edith Falkenstein
Val av to revisorar.
Utsending og vara til årsmøtet i FolkOrg.
Valnemnd til neste årsmøte.

Medlemmar som har saker til årsmøtet må sende desse til leiar innan 18. januar.

Rigmor Bjørkedal

-leiar-