Årsmøte i Naustedalen Spelemannslag 28. feb. 2017

Stad: Kommunehuset i Naustdal, tysdag 28. feb. kl. 20.00
Medlemmar som har saker til årsmøtet må sende desse til leiar innan 20. februar.

 

Årsmøte i Naustedalen Spelemannslag 28. feb. 2017

Stad: Kommunehuset i Naustdal, tysdag 28. feb. kl. 20.00

 

Sak 1. Val av møteleiar
Sak 2. Val av referent
Sak 3. Val av to medlemer for å attestere møteboka
Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 5. Årsmelding for 2016
Sak 6. Rekneskap for 2016
Sak 7. Fastsetjng av medlemskontingent for 2017
Sak 8. Arbeidsprogram for 2017
Sak 9. Val.
Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2016:
Leiar, Rigmor Bjørkedal, kasserar; Oddleiv Hjellum, studieleiar: Signe Eimhjellen Mehl, styremedlemer; Målfrid Marie Bruland og Anne- Helen Leknes, 1. varamedlem: Anita Skildheim. 2.varamedlem: Edith Falkenstein. Valnemnd; Marit Eimhjellen og Kari Hammerseth. Interne revisorar: Per-Kristian Langlie og Irene Kjøsnes Bu.
Desse er på val;
Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal.
2 styremedlemer for 2 år; kasserar; Oddleiv Hjellum og studieleiar Signe Eimhjellen Mehl
2 varamedlemer for 1 år; Anita Skildheim og Edith Falkenstein
Val av to revisorar.
Utsending og vara til årsmøtet i Fylkeslaget og FolkOrg.
Valnemnd til neste årsmøte

Medlemmar som har saker til årsmøtet må sende desse til leiar innan 20. februar.

 

Rigmor Bjørkedal

-leiar-