Årsmøte i Naustedalen Spelemannslag

Det blir årsmøte i spelemannslaget måndag 27 februar 2012
kl. 20:00 i Horstad skule

 

Saker:
Sak 1. Val av møteleiar.
Sak 2. Val av referent.
Sak 3. Val av to medlemer for å skriv under møteboka.
Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 5. Årsmelding for 2011.
Sak 6. Rekneskap for 2011.
Sak 7. Arbeidsprogram for 2012.
Sak 8. Val.
 
Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2011:
Rigmor Bjørkedal, leiar, Oddleiv Hjellum, kasserar, Målfrid Bruland, styremedlem, Anne- Helen Leknes, styremedlem, Signe Mehl, studieleiar
 
Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal står på val.
2 styremedlemmar for 2 år; Målfrid Marie Bruland og Anne Helen Leknes står på val.
2 vara for 1 år; Sigvor Mortensbakke og Solfrid Carlsen står på val
 
Val av to revisorar.
Utsending og vara til årsmøtet i FolkOrg.
Valnemnd til neste årsmøte.
 
 
 
Medlemmar som har andre saker til årsmøtet må sende desse til leiar innan 12. februar.
 
 
Rigmor Bjørkedal
-leiar