Årsmøte I Naustedalen Spelemannslag

Horstad skule Krinsrommet , tysdag 29. jan. kl. 20.00

Årsmøte i Spelemannslaget på Horstad skule 29.januar kl 20.00

Sak 1.  Val av møteleiar
Sak 2.  Val av referent
Sak 3.  Val av to medlemer for å attestere møteboka
Sak 4.  Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 5.  Årsmelding for 2018
Sak 6.  Rekneskap for 2018
Sak 7. Fastsetjing av medlemskontingent for 2019
Sak 8. Arbeidsprogram for 2019
Sak 9. Val.

Styret i Naustedalen Spelemannslag har vore samansett slik i 2018:
Leiar, Rigmor Bjørkedal,
kasserar; Oddleiv Hjellum,
studieleiar og nestleiar: Signe Eimhjellen Mehl,
styremedlemer; Målfrid Marie Bruland og Anne-Helen Leknes,
1. varamedlem: Anita Skildheim.
2.varamedlem: Edith Falkenstein.
Valnemnd; Sturle Willie Jacobsen og Kari Hammerseth.
Interne revisorar: Per-Kristian Langlie og Irene Kjøsnes Bu.

Desse er på val;
Leiar for 1 år; Rigmor Bjørkedal.
2 styremedlemer for 2 år; Oddleiv Hjellum og Signe Eimhjellen Mehl,
2 varamedlemer for 1 år; Anita Skildheim og Edith Falkenstein
Val av to revisorar. Per-Kristian Langlie og Irene Kjøsnes Bu
Utsending og vara til årsmøtet i Fylkeslaget og FolkOrg.

Valnemnd til neste årsmøte; Kari Hammerseth og Sturle Willie Jacobsen

Medlemmar som har saker til årsmøtet kan sende desse til leiar innan 15. januar.

 

Rigmor Bjørkedal

-leiar-