Aktivitet i vår og sommar

Datoar og tider for aktivitet no i vår

Aktivitetar i vår

14. mai kl. 19.30 i Fosshalla

Øving i dans og spel for dei som skal vere med på turen til Skotland i aug/sept.

23. mai kl. 20.00 «Vårspretten» på Trollstova på Heia

Tradisjonslaget og Toraderegruppa byter på å spele til dans

Aktivitetar i sommar

3. juli kl. 21.30- 23.30 Festsalen, Førdehuset

«Førdefestivalen 2014

Førdekonferansen 2014

FolkJazzScena 2014

Kurs 2014

Dansen går i Førdehuset»

Naustedalen Spelemannslag skal spele til dans i Førdehuset under Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 

«Dans deg sveitt og glad til tonar av Naustedalen Spelemannslag, som har ei 60 år lang historie i arbeid med og for sine lokale musikktradisjonar»

Mokurset, 6.-11. juli 2014:

PÅMELDINGA ER OPNA!

Påmeldinga til Mokurset 2014 er no open. Vi oppmodar alle som driv med song, spel eller dans om å nytte høvet og melde seg på. Påmeldingsfristen er 1. juni!

Dersom du treng hjelp til påmelding – send e-post og vi hjelper.

Det kjem meir info om aktivitetar i vår – sommar – følg med på heimesida vår J

Rigmor Bjørkedal                                                                                                                   -leiar-