Aktivitetar i sommar :-)

IMG_2084

2017

Sommaravslutning
Førde festivalen
Landsfestivalen
og Sanden søndag

Oddveig og Oddleiv Hjellum inviterer til sommaravslutning for alle medlemmene i Naustedalen Spelemannslag på Kråkeneset -  kl. 19.00 - vi er avhengige av godt ver, og difor vert det sendt ut melding få dagar på førehand om dato m.m.  Det vert båttransport frå Naustdal kl 1830, eller etter avtale. Dei som kjem må melde frå til 95217756 eller 91790862 dagen før treffet.

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
Naustedalen spelemannslag er bedne om å hjelpe til under festivalfrukosten laurdag 8.. juli
Ta kontakt dersom de har høve til å delta på dugnaden - send melding til <naustedalenspelemannslag@gmail.com>

Landsfestivalen i gammaldansmusikk på Oppdal - spelemannslaga skal spele
fredag 28. juli. Vi må vere frammøtte seinast i løpet av torsdag 27. juli.

Sanden søndag - 27. august  
Vi spelar under opninga i Båthamna i Naustdal kl.12.00-13.00

Framsyning av "Amerika-programmet" 28.okt. i Fana

 

Helsing Rigmor Bjørkedal