Arkivering av dokument ang Naustedalen spelemannslag

07

Arkivboksen er plassert hjå Naustdal kommune

Oddleiv Hjellum har samla saman alle møtebøker, reknesap og plate-, kasett- og CD utgjevingar med meir. i tillegg har han scanna alle møtebøkene og lagra dei på minnepinnar.

Stor takk til Oddleiv!

ARKIVINNHALD

 1. Møteprotokoll  1968 til 1977
 2. Møteprotokoll 1977 til 1993
 3. Møteprotokoll 1993 til 2014
 4. Aktivitetsbok 1968- 1969
 5. Utdrag av kassaboka for Instedalen spelemannslag. 1953 – 1957. 6 sider
 6. Konvolutt med diverse kvitteringar frå 1950 åra
 7. Kassabok 1988- 1992
 8. Ringperm med skriv 1968 til 1971
 9. Plate. «I bryllaup»
 10.  Plate. «Slåttar frå Sunnfjord»
 11.  Kassett. «Slåttar frå Sunnfjord»
 12.  Kassett. «Amerikafararen»
 13.  CD. «Dans i Fosshalla»
 14.  CD. «Gamaldans» samle cd med tidlegare innspelte melodiar.
 15.  Torsheimplakat. Deltaking Førdefestivalen 1996.
 16.  Plakatar til gamaldansfestivalane 2004- 2009
 17.  Plakat om fylkeskappleiken i Naustdal 2008
 18.  Diplom. Naustdalsprisen 2003
 19.  Kappleikspremie Stryn 2003
 20.  Skiferhelle med måla bilete. Spelemannsfest Hyen 2005.
 21.  Treplate med helsing til 50-årsjubileet frå Breim spelemannslag
 22.  Banner frå Kent, USA. Amerikaturen 1985.
 23.  Jubileumsbok for Landslaget for spelemenn 50 år.
 24.  Jubileumshefte for Naustedalen spelemannslag. 50 år (2004)
 25.  CD med skanna møtebøker
 26.  Minnepenn med skanna møtebøker. Kingston 512 MB

 

Reglar for utlevering av arkivmateriell

 1. Utlevering kun etter vedtak i styret i laget.
 2. Den som får utlevert materiell må kvittere for dette i ei bok som ligg i boksen.
 3. Dersom laget vert nedlagt, skal arkivet leverast til det fylkeskommunale arkivet innan 10 år. Syner elles til lagsvedtektene.

Naustdal  20.01. 2015

Styret.