Dansekveld for dei eldre i Naustedalen.

Tre sjukepleistudentar frå Høskulen i Sogn og Fjordane har hospitert i to veker hjå Torill Hukset ved Naustdal Frivilligsentral; Lena Stadheim, Ane Sletten og Guro Halrynjo Lund.

Dei skulle utføre ei prosjektoppgåve i samband med eksamen der temaet var helsefremjande/førebyggande tiltak.

Dei valde å arrangere sosialkveld med dans spesielt retta mot eldre, musikk og god mat.

Arrangementet vart svært vellukka.

Studentane takka for det gode samarbeidet med Torill Hukseth, flott musikk frå Naustedalen Spelemannslag og underhaldning frå Naustdal seniordans.   

Eldrekveld 001

Eldrekveld 002

Eldrekveld 003

Eldrekveld 004

Eldrekveld 005

Eldrekveld 006