Deltaking på vestlandskappleiken 9-11 okt 2015

Naustedalen spelemannslag deltok på Vestlandskappleiken som vart arrangsjert av Indresunnfjord Spelemannslag på Sunnfjord Hotell i Førde. Det gjorde også Einar Eimhjellens gamaldansorkester. Filmar frå konkuransane ligg på Youtube og du kan finne dei ved å følge denne linken

Resultatliste ligg på folkemuskklaget si heimeside under Vestlandskappleiken, du finn dei ved å følge denne linken