Felestrengar

Presisering av vedtak i laget

Sponsing av felestrengar:
Minner om at berre aktive musikarar i Spelemannslaget
blir sponsa med å få felestrenger.
Musikalsk leiar har strenger som vert delt ut på dei ordinære måndagsøvingane,
helst ikkje på onsdagsdansen då det er lite tid. Det er ikkje anledning til å hente ut strengar frå forhandlar i Førde.

Rigmor Bjørkedal
leiar