Fylkeskappleiken 2017

nbu

Velkomen til Naustdal barne og ungdomsskule 31/3-1/4

Påmelding og all informasjon om kappleiken:

 http://paamelding.folkemusikk.no/

Har du like vel spørsmål om arrangementet ta kontakt på telefon 95217756.

Dei ulike komiteane jobbar på med å gjere klart til kappleik.

Asjørg og hennar gjeng skal syte for at vi får god mat
Kjell Bjarte har med seg ein gjeng som skal sikre at lyd, lokale og parkering fungerer smertefritt
Per Kristian er hemlighetsfull og har fine premiar på lur
Oddleiv har ansvaret for at tevlinga skal gå knirkefritt og at dei påmelde får deltakarbillettane sine
Irene har full kontroll på økonomien og bilettar til publikum
Signe jobbar med sponsorar og PR
Rigmor har overoppsynet med oss andre og sikrar at vi har konroll på gruppene våre