Informasjon frå leiar

Ny øvingsdag for tradisjonslaget, og oppstart av nybyrjargruppe

 Informasjon med endringar av øvingsdagar og akttvitetar i laget er no lagt inn på øvings- og aktivitetskalendaren..

Nytt er at trad.laget skal byte tid og øvingsdag til tysdag.

 

Nybyrjargruppa i toraderspel startar opp att måndag 14 okt. kl.18.00 på skulen på Horstad

Juniorgruppa i felespel møter fyrste gongen tysdag 15.okt kl. 17.30 på skulen på Kalland. Det vert samstundes starta opp kurs for nybyrjarar.

 

Rigmor Bjørkedal

-leiar