Kongens fortenestemedalje i sølv

kongens forteneste medalje
2008

Einar Eimhjellen vart heidra med Kongens fortenestmedalje i sølv ved ei tilstelling 19. april 2008. Medaljen vart utdelt av ordførar i Naustdal Håkon Myrvang. Einar Eimhjellen har gjort eit stort arbeid for å fremme og utvikle folkemusikken i Naustdal. Han har vore framsynt i å sikre opptak av musikk spela av eldre spelemenn både i Naustdal, Flora og Amerika. Denne innsamlinga og formidlinga av musikk har stor verde og er til stor glede for alle som er glade i slåttemusikk og dans. Einar Eimhjellen sin store dugnadsinnsats i Naustedalen Spelemannslag er også sett stor pris på.
_hml
Einar og Marit Eimhjellen på audiens hjå Kongen

Audiens hjå Kong Harald IV