Kurs i tradisjonsspel på munnspel.

07 John-Erik Hammarberg

Aksjonen for å blåse liv i tradisjonsspelet på munnspel går vidare.

Sogn og Fjordane Folkemusikklag i samarbeid med Naustedalen
Spelemannslag starta det heile med kurs i Naustdal i 2010. Så heldt
det fram på Vinstra i Gudbrandsdalen i 2011. No står Trøndelag
for tur med kurs i Trondheim 27. og 28. april 2012.
Hovudlærar blir også denne gong John-Erik Hammarberg frå
Sverige. (foto).
Kontaktperson i Trondheim: Jan Krogstad. Mobil 414 77 221.
Epost jankrog2@online.no

Einar.