Naustdal Ungdomslag startar opp att med Onsdagsdansen 3.nov 2021

Og vi gledar oss til å spele for dykk !

3.nov kjem toradargruppa og 10.nov kjem tradisjonslaget, slik byter vi annankvar onsdag som vi har gjort tidlegare.