Samspel kurs

samspelkus2 sandane
Foto:
Frå venstre: Helene Myklemyr, Emil Horstad, Jøran Vallestad, Tore Drageset, Jacob Heltne, Jon Tvinnereim og Einar Eimhjellen.Sist helg var det “Jeremiasfestival” på Sandane. Namnet på
festivalen kjem frå den kjende spelemannen Jeremias Henden som mellom anna laga slåtten Sulitjelmagaloppen.
I samband med festivalen vart det halde eit kurs i samspel, med hovudvekt på bruk av andre stemme i spelemannslag og gammaldansgrupper.
Helene Myklemyr var instruktør.
Tre musikarar frå Naustedalen Spelemannslag deltok.