Spelemannsfest i Fosshalla

einar eimhjellen

20.okt kl 19:00

Vi takkar Einar Eimhjellen for 50 år som musikalsk leiar i laget med gjestar frå inn og utland.

Stad: Fosshalla i Naustdal
Tid: laurdag 20.okt kl 19:00
Billett kr 150,- inkl konsert, dans, kaffi og kaker
Sal av pølser og brus