Støtt oss med Grasrotandelen

768x150-Stott-oss med din Grasrotandel
Minner om Grasrotandelen frå Norsk Tipping
Naustedalen Spelemannslag er registrert i Einingsregisteret i Brønnøysund og er aktuell mottakar av grasrotandelen frå Norsk Tipping.
Det vil sei at dei som spelar kan velge å gje 5% av innsatsen sin til Naustedalen Spelemannslag.
Midlane vil bli brukt til beste for folkemusikk og folkedans.
Organisasjonsnamnet er: Naustedalen spelemannslag.
Laget sitt organisasjonsnummer er: 997426622
Takk til alle som støttar spelemannslaget

Helsing Rigmor Bjørkedal
-leiar i Naustedalen Spelemannslag