Støtt oss med Grasrotandelen

768x150-Stott-oss med din Grasrotandel

Minner om Grasrotandelen frå Norsk Tipping
Naustedalen Spelemannslag er registrert i Einingsregisteret i Brønnøysund og er aktuell mottakar av grasrotandelen frå Norsk Tipping.
Det vil sei at dei som spelar kan registrere Naustedalen Spelemannslag som mottakar av grasrotdelen frå Norsk Tipping. For tida betalar Norsk Tipping ut 5% av innsatsen din til eit registrert lag.

Registreringa vert gjort på ein spelestad.

Midlane vil bli brukt til beste for folkemusikk og folkedans.
Organisasjonsnamnet er: Naustedalen spelemannslag.
Laget sitt organisasjonsnummer er: 997426622
Takk til alle som støttar spelemannslaget

Helsing Rigmor Bjørkedal
-leiar i Naustedalen Speleman