Styremøte 21 jan 2016

Tid: Torsdag  21.jan. Kl.20.00 Stad: Hos Rigmor

Sak 1. Godkjenning av referat frå styremøte 19 nov. og 9.des.2015

Sak 2. Oppsummering av Nyttårsfesten 16.jan. 2016

Sak 3. Påmeldingsavgift til kappleikar.

Sak 4. Invitasjon frå Toradertrio Rustad/Nilssen/Ranøyen om å arrangere spelemannsfest eller kurs i veke 14.

Sak 5. Planlegging av Årsmøtet 2016

Sak 6. Andre saker