Vi kjøper instrument

Naustedalen Spelemannslag har fått kr 30 000,- frå Sparebanken Sogne og Fjordane

Naustedalen Spelemannslag har fått kr 30 000,- frå Sparebanken Sogne og Fjordane

Laget ser rekrutteringsarbeidet som særs viktig for å for å kunne vere ein tradisjonsberar innan tradisjonsmusikk og dans. Nybyrjarkursa og rekrutteringskursa går meir eller mindre kontinuerleg. I starten av kursa må laget ha høvelege instrument til disposisjon. Dei færraste har då eigne instrument. For å finasiere innkjøp av instrument sendte vi ein søknad til Sparebanken med plan for finansiering med eigne midlar og midlar som Sparebanken deler ut.
Hardingfele og toradarar i E/A dur er ikkje vanleg hyllevare, laget vil såleis be om å få inn tips om instrument som er til sals.

Nybyrjarkurset
Nybyrjarar på hardingfele
torader trollstova
Røynde toradarar har fått med seg ein gjeng nybyrjarar her på Trollstova