1954 - 1968

01
02

1953/54 til 1964

Det var Kåre Eimhjellen som høsten 1953 tok initiativ til å få spelemennene i Instedalen til å samle seg i et lag.  Ideen hans fikk tilslutning, og det ble kalla inn til øving og etablering av laget.  Laget fikk navnet Instedalen Spellemannslag

03  Spelemannslaget 1955 i Mallasvik

De som var med i begynnelsen var;
Egil Eimhjellen, Ingvar Bruflot, Sigurd Bruflot,  Sigvar Nes, Halvar Svoen og Jakob (Jakken ) Slettemark, på hardingfele Ingolf Fimland spelte trekkspel og Einar Eimhjellen gitar. Her kan en også nevne Arnljot Sørebø

04

 

Som musikalsk leder vart Asbjørn Sunde valgt

05 aTamb il 50 år 1955

Fra denne perioden kan nevnes;

·       Starta øvingar hausten 1953. Spelte ein eller annan stad og fekk kr. 31,74. 
·       Eller kan en si at den gamle bussgarasjen til Firda Billag på Fimland var den faste arenaen til spellemannslaget.
·       Spelte på festen til Tambarskjelvar sitt 50 års jubileum i 1955
·       Flere bryllupsoppdrag.
·       Skyttarfesten i Viking i Førde kvart år.
·       Høsten 1955 tok laget del i NRK sitt storsatsing for å finne underhaldningskrefter ute i distrikta. «Med lys og lykte»
·       Kjøpte  Naustdal sin første bandopptakar i 1955.

Innsatsevna til laget varierte en del og mot slutten av denne perioden og frem på 60 tallet var laget nede i en bølgedal.

Men så kommer 2. ti-år