Bestilling av t-skjorter

Vi skal bestille T-skjorter m/ logoen til Naustedalen spelemannslag, skjortene er nesten lik dei vi har frå før, bortsett frå at det ikkje er logo på ...
Evernote

Slåttearkiv i Evernote

 Naustedalen Spelemannslag har teke i bruk Evernote som staden der vi digitalt kan dele slåttearkivet vårt med alle spelande medlemmer.

Årsmøte 2014

Stad: Skulen på Horstad, tysdag 4. februar kl.19.00

Informasjon frå leiar

Ny øvingsdag for tradisjonslaget, og oppstart av nybyrjargruppe